Кримінальний процесуальний кодекс України Науково-практичний коментар

3,023.02 руб.

Артикул: a6e10dfe80f8 Категория:

Описание

Аннотация Кримінальний процесуальний кодекс України Науково-практичний коментар — коллектив авторов

Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України підготовлений провідними вітчизняними науковцями та представниками практичних відомств. У ньому враховані практика Європейського суду з прав людини, національний досвід та правові традиції, які притаманні сучасній національній правовій системі, а також нові підходи до побудови процедури кримінального провадження, окремих його стадій та інститутів. Коментар складається з двох томів. Другий том містить коментар до розділів, які унормовують судове провадження у першій інстанції, судове провадження з перегляду судових рішень, особливі порядки кримінального провадження, процедуру відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, виконання судових рішень та міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Науково-практичний коментар стане у пригоді практичним працівникам — суддям, прокурорам, слідчим, адвокатам, представникам юридичних служб міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій, а також ученим-правознавцям, викладачам, аспірантам, студентам, слухачам і курсан¬там юридичних навчальних закладів, широкому колу громадян. За загальною редакцією: Президента НАПрН України, ректора Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», адеміка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора юридичних наук, професора В. Я. Тація, Театрального прокурора України, державного радника юстиції України, дагпора юридичних наук, заслуженого юриста України В. П. Пшонки, Радника Президента України — Керівника Головного управління з питань голтстрою Адміністрації Президента України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України А. В. Портнова